• Üniversitenin tanıtımına yönelik materyallerin (ilan, broşür, katalog, davetiye, kitapçık, afiş, poster, vb.) kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlanarak basımı, dağıtımı gibi faaliyetlerinin koordine edilmesi.
  • Kurum içi ve kurum dışı hedef kitlelerimizle iletişimde önemli katkılarda bulunan ve iki aylık periyotlarda yayımlanan Kampüsün Sesi gazetesinin hazırlanıp, yayımlanması ve dağıtımının yapılması.  
  • Üniversitemizdeki eğitim olanakları, bölümlerin tanıtımı, yapılan ulusal ve uluslararası etkinlikler gibi konuların yer aldığı tanıtım kataloglarının hazırlanması, yayımlanması ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması. 
  • Üniversiteye öğrenci kazandıracak aktivitelerin (fuar, tanıtım günleri, vb.) koordine edilmesi, bu aktivitelerde Üniversitemizin temsil edilmesi ve ilgili etkinliklere üniversiteyi tanıtıcı bilgilerin gönderilmesi. 
  • Üniversitemizin, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iletişimini ve işbirliğini geliştirecek çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi.