Koordinatörlüğün organizasyonlar ile ilgili Görevleri:

  • Organizasyon türüne göre, kişi veya kuruluşlar ile iletişim kurulması, gerekli yer ve zamanın belirlenmesi ve salonlar için gerekli donanımın sağlanması.
  • Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan tören, sergi, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetlerin organize edilmesi.
  • Organizasyon için uygun görülen sayıda davetiyenin hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılması.
  • Üniversitemizin internet sitesinde ve sosyal medyada üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin duyurusunun yapılması.
  • Etkinliklerin Üniversite içi ve dışındaki ilgililere duyurulması.
  • Koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tüm aşamalarının koordinasyonu.
  • Söz konusu etkinlikler ile ilgili görsel ve işitsel (fotoğraf, video kaydı vb.) arşivlerin oluşturulması ve takibi.

gripin1

emre aydìn1

funda arar1